กิจกรรม “ทำบุญถวายสลากภัต”

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด โดยคุณอรอรุณ ปาลีกุย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก หรือ ถวายสลากภัต ณ วัดทากาศ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นประเพณีที่ชาวล้านนาแสดงความระลึกถึงบรรพบุรุษญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า ก๋วยสลาก สานจากไม้ไผ่เป็นรูปทรงกระบอก (ชะลอม) สำหรับบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง ผลไม้ ของใช้จำเป็น ดอกไม้ธูปเทียน โดยการทำบุญถวายสลากภัตในครั้งนี้เป็นแบบเส้นเสาะหาก๋วย (เอาเส้นสลากตามหาก๋วยสลาก) วิธีปฏิบัติคือ ญาติโยมเจ้าของกัณฑ์สลากจะอยู่เป็นหมวดๆ จากนั้นพระภิกษุสามเณรที่ได้เส้นสลากของใครอยู่หมวดไหนจะตรงไปที่หมวดนั้นและเจ้าภาพจะเอาก๋วยสลากประเคนพระหรือสามเณรรูปนั้นเพื่อปั๋นปอน(หรือให้พร) จนเส้นสลากครบทั้งหมด

     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -