โครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำคลองจูด”

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 บริษัท จีเดค จำกัด ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโครงการ “สร้างฝายชะลอน้ำคลองจูด” อันเนื่องจากโครงการพระราชดำริ โดยคณะผู้บริหารพร้อมกับพนักงานร่วมกับชุมชนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ คลองจูด ดำเนินการสร้างฝายแบบกึ่งถาวรจากหินและยางรถยนต์ที่มิได้ใช้แล้ว เพื่อการจัดการน้ำใช้ในการเกษตร และคืนความชุ่มชื่นให้ฝืนป่าอันจะส่งผลดีต่อชุมชนบริเวณโดยรอบ

     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -