กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อศุกร์วันที่ 20 มกราคม 2560 ทางบริษัทจีเดค จำกัด ร่วมกับทางเทศบาลเมืองควนลัง ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทุกภัยน้ำท่วม โดยนำแจกถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่มมากกว่า 300 ชุด ณ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติในหลายพื้นหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางบริษัทฯได้เป็นศูนย์กลางในรวบร่วมระดมทุนน้ำใจจากทุกภาคส่วนและเป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือ เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับพี่น้องชาวใต้และช่วยเหลือเยี่ยวยาผู้ประสบภัยในครั้งนี้

     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -