สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรม CSR  สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19
จังหวัดสระแก้ว โดยส่งมอบให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -