กิจกรรมกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

กิจกรรมกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน จัดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 เดือน มีนาคม 2558 บจ. ไออีซี แม่ทา แม่แตง สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เป็นเงินจำนวน 50,000.-บาท เป็นค่าเสื้อกีฬาแก่ประชาชนจำนวน 5 หมู่บ้าน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1000 คน


     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -