กิจกรรมมอบรถจักรยานและกระเป๋านักเรียน ให้แก่เด็กนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด (โรงไฟฟ้าโครงการลำพูน 1 และ 2) ผู้ผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ให้กับเทศบาลตำบลทากาศเหนือ และเทศบาลตำบลทากาศ โดยมีนายดำรงค์ จินะกาศ นายกเทศมนตรีทากาศเหนือ เป็นผู้รับมอบจักรยาน จำนวน 10 คัน และนายแสวงขัย  ยศกาศ นายกเทศมนตรีทากาศ ผู้รับมอบกระเป๋านักเรียน จำนวน 500 ใบ เมือวันที่ 10 มกราคม 2558 เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้เด็กๆ ที่มาร่วมงาน การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้เพื่อ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของ กล่ม บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด


 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -