ภาพบรรยากาศกิจกรรม "งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองไทรราษฎร์บำรุง จังหวัดสระแก้ว "

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองไทรราษฎร์บำรุง จังหวัดสระแก้ว " ในพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558
บริษัทอินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี อันเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสืบสานงานประเพณีของท้องถิ่นซึ่งมีผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศัทธาร่วมงานจำนวนมาก พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไทร จำนวน 10 ทุน โดยพิจารณาจากนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

ภาพบรรยากาศภายในงานโดยรวม

     
     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -