งานแถลงข่าวบริษัท ครั้งที่ 1/2559

ฝ่ายบริหารนำโดย ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของไออีซี ได้จัดงานแถลงข่าวครั้งที่ 1/2559 ซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ถึงประมาณการผลประกอบในอนาคตและทิศทางธุรกิจ

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -