กิจกรรม “ปั่นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 บริษัท จีเดค จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับชมรมจักรยานควนลัง, เทศบาลเมืองควนลัง และสมาชิกนักปั่นจักรยานจากพื้นที่ต่างๆ รวมประมาณ 300 คน จากจุดเริ่มต้น ณ โรงเรียนวัดควนลัง จุดที่สอง โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ บริษัท จีเดค จำกัด และจุดที่สาม อ่างเก็บน้ำคลองหลา โดยมีระยะทางไป-กลับรวม 50 กิโลเมตร

พร้อมกันนี้ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมนี้ โดยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่โรงเรียนวัดควนลัง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนต่อไป

     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -