กิจกรรม "แรงงานสมานฉันท์ สาน สร้าง เสริมสุข แรงงาน ปี 2559"

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแก้ว ร่วมสนับสนุนกิจกรรมแรงงานสมานฉันท์ สาน สร้าง เสริมสุข แรงงาน ปี 2559 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 2559 โดยมีสำนักงานสวัสดิการจังหวัดสระแก้วและสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดสระแก้วร่วมจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนท่าเกษมวิทยา ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -