กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย "Safety Talk"

วันที่ 20 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2559 หน่วยงานความปลอดภัยฯ โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแก้ว ได้จัดกิจกรรม “Safety Talk” หยั่งรู้ ระวัง ภัย เพื่อย้ำเตือนให้พนักงานและผู้รับเหมาที่เข้าปฏิบัติงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน ตามนโยบาย ของบริษัทฯ “Zero Accident อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์”

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -