กิจกรรม อบรมหลักสูตร Healthy Workplace

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรภาคบังคับในหัวข้อ Healthy Workplace ซึ่งผู้เข้าอบรมมีความสนใจเป็นอย่างมากในเรื่องท่ากายบริหาร เพื่อป้องกันและบรรเทาโรคออฟฟิศซินโดรม สำหรับโรคออฟฟิศซินโดรมคือาการปวดคอ ไหล่ หลัง อันเนื่องมาจากการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งวัน ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานในการใช้ชีวิตประจำวัน บางท่าทางจะทำให้เกิดการโค้งงอผิดรูปของกระดูกได้ และบางท่าทางทำให้เกิดอาการตึง ยึด จนเกิดอาการปวดในที่สุด

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -