SK1 ต้อนรับคณะทำงานตรวจเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด ต้อนรับคณะทำงานตรวจเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยนายศุภกฤต พรรคนาวิน อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ทั้งนี้คุณเณติพงศ์ ศรีตะเขตย์ ผู้จัดการทั่วไป ได้กล่าวต้อนรับประธานและคณะฯ รวมทั้งบรรยายข้อมูลโรงงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินกิจการ นำชมและบรรยายกระบวนการผลิตไฟฟ้า

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -