ประธานกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าพลังงานขยะจีเดค

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ประธานกรรมการบริหาร ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะของบริษัท จีเดค จำกัด ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นโรงงานกำจัดขยะชุมชนและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี Ash Melting Gasification

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -