ประธานกรรมการเข้าตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ร้อยโท ดร.สุพรชัย ศิริโวหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พลตรี ไชยนาจ ญาติฉิมพลี ประธานที่ปรึกษา และ ดร.พันศักดิ์ ศรีพยัคฆเศวต ที่ปรึกษาบริษัท ได้เดินทางไปตรวจและเยี่ยมชมโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -