จีเดครับมอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 บริษัท จีเดค จำกัด โดยนาย มนต์ชัย เสนาธรรม ผู้จัดการทั่วไป รับมอบประกาศเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในการดำเนินการตามนโยบาย “โครงการโรงงานสีขาว” ระดับที่ 1 ประจำปี 2561 ภายใต้ข้อกำหนดของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งเป็นมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ พิธีการรับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว จัดขึ้นที่ ห้องบุปผารูม โรงแรมสยามออเรียลทัล จังหวัดสงขลา

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -