การประชุมหารือแนวทางการประกอบการของโรงงานอุตสาหกรรม

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายวิเชียร ทองด้วง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการประกอบกิจการของ บริษัท จีเดค จำกัด ประกอบกิจการผลิต ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ตั้งอยู่ ณ ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ บริษัท จีเดค จำกัด อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -