บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด ได้รับรางวัลเชิดชูกลุ่มสมาชิกเครือข่ายฯและสถานประกอบการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติกลุ่มสมาชิกเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร