กิจกรรมป้องกันโรคโควิด-19 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการลำพูน

กลุ่มบริษัท อินเตอร์เนชันเนิลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) โดย บริษัทไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมทั้ง ชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 ผ้าปิดจมูก หมวกคลุมผม ถุงเท้าปลอดเชื้อ รองเท้าบูท และเครื่องดื่ม เพื่อโครงการผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน โดยมี นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์, พญ.จุฑามาศ สมชาติ และ พญ.วรรณมณี มาธนสาราวุธรศ. รับมอบ เมื่อวันที่ 10 และ 12 เมษายน 2563 ณ อาคาร 100 ปี สธ.

กิจกรรมป้องกันโรคโควิด-19 รอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลำพูน ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด ร่วมสนับสนุนการป้องกันโรคโควิด-19 โดยบริจาค เจลล้างมือ หมวกคลุมผม ถุงเท้าปลอดเชื้อ แว่นตา ผ้าปิดจมูก ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทากาศ , สาขาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าเลา ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนในเขตที่โรงไฟฟ้าโครงการลำพูนตั้งอยู่ ตลอดจนสนับสนุนเจลล้างมือให้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ตั้งโดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อนำสิ่งของดังกล่าวไปใช้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และถวายเจลให้ท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดทากาศ

ท่านพระครูมนูญกิจจาทร รองเจ้าคณะอำเภอแม่ทา เจ้าอาวาสวัดทากาศ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทากาศ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าเลา
ผู้ใหญ่บ้านอภิวัชร หงษ์เทศ หมู่ 5 บ้านเกาะทราย
ผู้ใหญ่บ้านอรรณพ ดวงลัดดา หมู่ 6 บ้านทากาศ
ผู้ใหญ่บ้านอนุรักษ์ ไชยรังษี หมู่ 7 บ้านนาห้า
ผู้ใหญ่บ้านอนุชา ปัญญากาศ หมู่ 13 บ้านดอยคำ
ผู้ใหญ่บ้านบุญส่ง ธิกาศ หมู่ 11 บ้านแพะริมน้ำ