กิจกรรมป้องกันโรคโควิด-19 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการแม่มาลัย

กลุ่มบริษัท อินเตอร์เนชันเนิลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) โดย บริษัทไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อโครงการผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ณ ใต้ร่มศาลาพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

กิจกรรมป้องกันโรคโควิด-19 รอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการแม่มาลัย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด ร่วมสนับสนุนการป้องกันโรคโควิด-19 โดยบริจาค เจลล้างมือ หมวกคลุมผม ถุงเท้าปลอดเชื้อ แว่นตา ผ้าปิดจมูก ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบวกหมื้อ ซึ่งให้บริการแก่ประชาชนในเขตที่โรงไฟฟ้าโครงการแม่มาลัยตั้งอยู่ ตลอดจนสนับสนุนเจลล้างมือให้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านที่ตั้งโดยรอบโรงไฟฟ้า เพื่อนำสิ่งของดังกล่าวไปใช้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และถวายเจลให้ท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดสหกรณ์ศรีดอนไชย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบวกหมื้อ
ผู้ใหญ่บ้านเทียร อินทนนท์ หมู่ 1 บ้านบวกหมื้อ
ผู้ใหญ่บ้านยุพิน กิติ หมู่ 8 บ้านปางเบา
ผู้ใหญ่บ้านชุมพล ทิพย์โน หมู่ 9 บ้านห้วยไร่
เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์ศรีดอนไชย (วัดตรงปากทางเข้าโรงไฟฟ้า)