บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด ได้เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คุณอรอรุณ ปาลีกุย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด ได้เป็นตัวแทนเข้ารับมอบโล่รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน โดยมีนางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบโล่รางวัล