การสัมมนา Revised Business Plan Meeting 2015

ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนา Business Plan 2015 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี...

ผู้เข้าร่วมสัมมนา : ผู้บริหารกลุ่มบริษัทในเครือ อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)


     
     
     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -