ตัวแทน กลุ่มบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์

นายสมชัย วุฒิศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และนางสาวศศิผ่อง มินันที ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ ซึ่งมีผู้ป่วยทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศจำนวนมาก ณ โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกคนหายจากอาการบาดเจ็บและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว และขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทุ่มเทดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ รวมทั้งขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้คนไทยทุกคนมีความเข้มแข็งร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -